Liittyminen jäseneksi

Liittyminen jäseneksi

 

Helsingin Metsänhoitajat ry:n jäseniksi voivat hakea kaikki metsänhoitajat tai vastaavissa tehtävissä toimivat muun korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tai alan korkeakoulututkintoa opiskelevat.

Yhdistyksessä jäsenet jakaantuvat varsinaisiin jäseniinkunniajäseniin ja kannattajajäseniin.
Varsinaiset jäsenet ovat yleensä jäseninä myös Metsänhoitajaliitossa. Kannattajajäseneksi yhdistykseen voivat anoa ne henkilöt, jotka eivät ole Metsänhoitajaliiton jäseniä, mutta haluavat kannattaa alueyhdistyksen toimintaa.Kunniajäseneksi pääsevät hallituksen esityksestä erityisen ansiokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi toimineet henkilöt.

Vuodesta 2016 yhdistyksen jäsenmaksu on 20,00 euroa sekä varsinaisilta jäseniltä että kannattajajäseniltä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaita. Jäsenmaksu peritään vuosittain huhti-toukokuussa.

Yhdistyksen hallitus voi tehdä poikkeuksia jäsenmaksun suuruuden suhteen jäsenen vanhempainloman, hoitovapaan, opiskelun, työttömyyden yms. seikan johdosta, jossa henkilö ei ole kokopäiväisessä ansiotyössä.

Hakemus yhdistyksen jäseneksi toimitetaan Helsingin Metsänhoitajat ry:lle tai vaihtoehtoisesti Metsänhoitajaliiton toimistoon. Metsänhoitajaliiton www-sivuilta www.metsanhoitajat.fi tai toimiston numerosta p. 09 6840 8110 on tilattavissa ilmoittautumislomake. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostilla jollekin Helsingin metsänhoitajat ry:n hallituksen jäsenelle. Muuttuneet osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite yms. Ilmoitetaan Helsingin Metsänhoitajat ry:lle ja myöskin Metsänhoitajaliittoon, jos kuuluu jäsenenä liittoon. Uusien jäsenten hyväksynnän suorittaa hallitus kokouksessaan.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *