Liittyminen jäseneksi

Liittyminen jäseneksi

 

Helsingin Metsänhoitajat ry:n jäseniksi voivat hakea kaikki metsänhoitajat tai vastaavissa tehtävissä toimivat muun korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tai alan korkeakoulututkintoa opiskelevat.

Yhdistyksessä jäsenyys jakaantuu voimassa olevien sääntöjen mukaan varsinaisiin jäseniinkunniajäseniin ja kannattajajäseniin

Varsinaisia jäseniä ovat metsänhoitajat tai vastaavissa tehtävissä toimivat korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tai alan korkeakoulututkintoa opiskelevat.

Kannattajajäseneksi voivat hakea ne henkilöt, jotka eivät täytä varsinaisen jäsenyyden vaatimuksia, mutta haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja osallistua siihen. Esimerkiksi Loimu ry:n jäsenet voivat hakea yhdistyksen kannattajajäseniksi. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä valita erityisen ansiokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi toimineet henkilöt.

Yhdistyksen jäsenmaksu on toistaiseksi (vuodesta 2016 lähtien) ollut samansuuruinen kaikilta, eli 20,00 euroa niin varsinaisilta jäseniltä kuin kannattajajäseniltä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaita. Jäsenmaksu peritään vuosittain helmi-maaliskuussa.

Hakemus yhdistyksen jäseneksi lähetetään Helsingin Metsänhoitajat ry:lle esimerkiksi täyttämällä alla oleva lomake. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostilla jollekin Helsingin metsänhoitajat ry:n hallituksen jäsenelle.

Varsinaisen ja kannattajajäsenen hyväksymisestä päättää hallitus.
 

Jäsenhakemuslomake on alla: 
Jäsentietolomakkeen lisätiedoissa tulisi merkitä mihin jäsenluokkaan hakija kuuluu. Mahdollisesti myöhemmin muuttuvat osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite yms. tulee ilmoittaa yhdistykselle jäsenrekisterin ajantasalla pitämiseksi.