Ajankohtaista


Kevättalkoot oli Tervalammen kämpällä Lauantaina 9.5. 2020  Talkoissa oli tarjolla pientä puuhaa makkaranpaiston lomassa noudattaen THL:n antamia ohjeistuksia.

Siivousta, uusi sahapukki yms saatiin aikaiseksi. 

Sattui hieno aurinkoinen päivä.
Uusi sahapukki

HELSINGIN METSÄNHOITAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna nyt poikkeusoloissa Nuuksion kämpän pihalla lauantaina 06.06.2020 klo 9.00-11.00. Satoi tai paistoi. Pitäydymme sääntöjen mukaisissa asioissa ja osallistuminen on mahdollista myös sähköpostitse ennen kokousta. Pyydämme  noudattamaan kaikkia viranomaisten antamia ohjeistuksia, ja sairaana ei tietenkään saa osallistua. Valtakirjamahdollisuus on. Tiedote asiassa vielä n.2 viikkoa ennen kokousta. 

Kokousmateriaalia voi pyytää etukäteen puheenjohtaja Ilpo Ervastilta / ilervasti(at)gmail.com, tai sihteeri Tero Kalevalta / tero.kaleva[at)saunalahti.fi.

Helsingin Metsänhoitajat Ry / Hallitus 


 

8 § Yhdistyksen säännöt; vuosikokouksen esityslista

1.  Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4.  Esitetään vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

5.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

7.  Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika sekä tilintarkastajien palkkiot

8.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana, ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi

9.  Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa 

10.  Valitaan yhdistykselle tarpeelliseksi katsotut toimikunnat

11.  (Valitaan Metsänhoitajaliiton vaalivuonna yhdistyksen ehdokkaat liiton valtuuston vaaliin siten kuin Metsänhoitajaliiton säännöissä ja vahvistetussa vaalijärjestyksessä sanotaan = ei enää ajankohtainen)

12.  Valitaan edustajat paikallisiin yhteistoimintaelimiin

13.  Päätetään asioista, joita hallitus kokoukselle esittää tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt 

  • Hallitus esittää, että päivitetään yhdistyksen säännöt, toteutetaan jäsenkysely, kehitetään yhteistyötä metsänhoitajien muiden yhdistysten kanssa, sekä laaditaan strateginen suunnitelma yhdistyksen varsinaisen toiminnan ja Tervalammen kämpän toiminnan kehittämiseksi.

14.  Kokouksen päättäminen  


Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Covid-19 koronavirustaudista johtuvien poikkeusolojen takia sekä maan hallituksen karanteenisuositusten nojalla muistutamme, että kokouksessa läsnäoleva jäsen voi äänestää myös yhdellä poissaolevan jäsenen antamalla valtakirjalla.